X
 

Müşteri Anketi

MÜŞTERİ ANKETİ


 

DEĞERLENDİRME SORULARI

 

İstenilen tarihte denetimin yapılması:

Denetim sonrası sertifikanın teslim süresi:

Denetçinin belgelendirme konusunda açıklamalarının yeterliliği:

Denetçi sorularının konu ile ilgili ilişkisi:

Denetçinin zaman yönetimi:

Denetimde tespit edilen uygunsuzlukların anlaşılır bir şekilde açıklanması:

Yapılan gözlemleriyle ilgili açıklamalar:

Denetçinin yapılan işi anlama yeteneği:

Denetim süresince denetçinin davranış ve iletişimi:

Güvenlik Kodu    
Captcha