X
 

ISO 9001:2015 Geçiş Süreci

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Geçiş Kilavuzu
 
Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmışftr. Standardın yeni revizyonu; kalite yönetim sistemini uygulayan kuruluşlar için “risk bazlı düşünme” bakış açısını katarak mevcut iş süreçlerinin kalite yönetim süreçleriyle bütünleştirilmesini amaçla- yan bir yapıya ulaşmışftr.

ISO 9001:2015 Geçiş Süreci

IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) geçiş için resmi süreyi 3 yıl olarak yayınladı. Firmalar, 15 Eylül 2018 tarihine kadar mevcut kalite yönetim sistemlerini ISO 9001:2015 şartlarına uygun hale getirmelidir.
IQM Belgelendirme tarafından ISO 9001:2008 KYS sertifikasına sahip kuruluşların mevcut sistemlerini yeni versiyona uyumlu hale getirmelerini takiben gözetim denetimleri ile geçişleri sağlanacak, belirlenen periyotta sistemlerinde ilgili düzenlemeleri gerçekleştiremeyen ve gözetim denetimine giremeyen firmaların sertifikaları 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecektir.


ISO 9001:2015 Standardına Göre Ilk Defa Belgelendirilecek Kuruluşlar

IQM Belgelendirme 15 Eylül 2017 tarihinden sonra ISO 9001:2008’e göre ilk belgelendirme başvurularını kabul etmemeyi ön görmektedir.
IQM Belgelendirme’nin ISO 9001:2015 akreditasyonunun TÜRKAK tarafından yayınlanmasının ardından başvuruları hemen alabilecektir.


ISO 9001:2008 Belgeli Firmalar Ne Yapmalı?

IQM Belgelendirme tarafından ISO 9001:2008 KYS sertifikasına sahip kuruluşların mevcut sistemlerini yeni ver siyona uyumlu hale getirmelerini takiben gözetim denetimleri ile geçişleri sağlanacak, belirlenen periyotta sistemlerinde ilgili düzenlemeleri gerçekleştiremeyen ve gözetim denetimine giremeyen firmaların sertifikaları 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecektir.

ISO 9001:2008 Belgeli Firmalar

ISO 9001:2008 belgeli kuruluşların aşağıdaki faali- yetleri gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir;
 • Yeni standart gereksinimlerini karşılamak için ele alınması gereken organizasyonelboşlukları tespitedilmesi
 • Bir uygulama planınıngeliştirilmesi
 • Kuruluşun etkinliği üzerinde etkisi olan tüm taraflar için uygun eğitim ve farkındalığınsağ lanması
 • Standardın yeni revizyonunun gereksinimlerini karşılamak ve etkinliğinin doğrulanmasını sağlamak için mevcut kalite yönetim sisteminin (KYS)güncellenmesi
 • Geçiş süreci boyunca IQM Belgelendirme ile iletişim halinde olunması
 • IQM Belgelendirme; Turkaktan Akredite olduğu  tarihinden itibaren yayınladığı tüm ISO 9001:2008 belgelerinin geçerlilik tarihini 14 Eylül 2018 olarak belirlemiştir.

 
Yeni Revizyonla Gelen Temel Değişiklikler
 
 • Risk bazlı düşünme üzerine vurgu
 • Dokümantasyon şartlarında esneklik
 • Hizmet sunumu yapan kuruluşlar için daha uygulanabilir biryapı
 • İleri seviye yapının (HLS – High Level Structure) kullanılmış olması
 • KYS’nin sınırlanın belirlenmesi şartı
 • Standardın bütününde yer alan risk bazlı düşünme kavramı tek bir madde olan önleyici faaliyetin yerini almıştır
 • Doküman ve kayıt yerine dokümante bilgi
 • Dış kaynak yerine dışsağlayıcı
 • Liderlik şartlarında artış
 ISO 9001:2008  ISO 9001:2015
Ürün Ürün ve Hizmetler
Kapsam Dışı Arftk yok
(Ancak kuruluşlar organizasyonlarının büyüklüğü, kompleksliği, kendilerine uyarladıkları yönetim sistemi, faaliyetlerinden kaynaklı risk ve fırsatları göz önüne alarak standardın şartlarının uygulana- bilirliğini gözden geçirebilirler)
Yönetim Temsilcisi Kavram olarak arftk kullanılmıyor
(Ancak önceki standartta belirtilen Yönetim Temsilcisi görev ve sorumluklarının atanması şarft devam etmekte)
Dokümantasyon, kalite el kitabı, dokümante pro- sedür, kayıt Dokümante Bilgi
Çalışma Ortamı Proseslerin işletilmesi için ortam
İzleme ve ölçme cihazları İzleme ve ölçme kaynakları
Saftn alınan ürün Dışarıdan sağlanan ürün ve hizmetler
Tedarikçi Dış sağlayıcı
- Organizasyonel bilgi
- Risk bazlı düşünme


ISO 9001:2015 ve İleri Seviye Yapı

Standardın yeni revizyonu EK SL’e uygun olarak hazırlanmışftr. EK SL (Annex SL) bir standart değildir. Standardı yazan kişiler/gruplar için oluşturulmuş bir kılavuzdur ve tüm yönetim sistemleri için ortak bir yapı oluşturulmasını sağlar.

EK SL’e göre hazırlanan tüm yönetim sistemleri; eşdeğer alt madde başlıkları, eşdeğer metin, ortak terim ve temel tanımlamaları kullanmaktadır.
Bu nedenle birden fazla yönetim sistemi standardının uygulanmasında kuruluşlar için kolaylık sağlar.

ISO 9001:2015 Standart Yapısı