X
 

Tarafsızlık Politikamız

  

IQM Belgelendirme Yönetimi ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006 standartları doğrultusunda; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve dürüstlük esaslarına dayanarak ilgili tüm taraflara eşit mesafede durarak ayrım gözetmeyeceğini,

 

IQM Belgelendirme gizlilik ilkesine bağlı olarak belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personel, denetçi, uzman ve komitelerin kararlarını etkileyebilecek her türlü siyasi, ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstereceğini,

 

Belgelendirme hizmetlerinde hiçbir kişi/kurum/kuruluşa herhangi bir konuda ayrımcılık yapmayacağını, hizmetlerinin tüm aşamalarında adil, bağımsız, tarafsız ve objektif olacağını,

 

Faaliyetlerimiz kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı önlemleri aldığını,

 

Mali sağlamlığı ve mali kaygılardan uzaklığı sağladığını, bu konuda finansal denetimlerin periyodik olarak Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından yapıldığını, gerekli durumlarda şirket ortaklarının kişisel mal varlıklarını IQM için kullanacağını,

 

Yapılan tüm belgelendirme ve muayene faaliyetlerinin Tarafsızlığı Koruma Komitesi denetimine açık olacağını,

 

Tarafsızlığı zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmaması için faaliyetlerini kapsamında danışmanlık yapmayacağını,

Belgelendirme faaliyetlerinde çıkar çatışmalarını yönetmek amacıyla potansiyel bütün çıkar çatışmalarını analiz ettiğini, çıkar çatışmalarına yönelik her türlü potansiyel durum için gerekli önlemleri alacağını,

 

IQM Belgelendirme şirket sahiplerinin ortak olduğu veya bir şekilde ticari ilişkisi olduğu kuruluşların belgelendirme işleminin yapılmayacağını,

 

Belgelendirme hizmetleri talebinde bulunan kuruluşların IQM Belgelendirmeye ücret ödemelerinin, belgelendirmeye hak kazandıkları anlamına gelmediğini,

 

IQM Belgelendirme Çıkar çatışması olmaması için son iki yılda ticari ilişkisi, danışmanlığı veya tarafsızlığı riske atacak bir durumla karşılaşıldığında ilgili personelin üst yönetimde dâhil belgelendirme prosesinde bulundurulmayacağını,

 

IQM Belgelendirme yönetim sistemleri belgelendirmesi hizmeti sunan bir kuruluşun belgelendirmesini yapmayacağını,

 

IQM Belgelendirme’ de belgelendirme ile ilgili kararların denetim yapanlardan farklı, mesleğinde uzman tarafsız ve bağımsız kişilerce alınacağını,

 

IQM Belgelendirme süreçlerinin ilgili aşamalarında komitelerin bağımsız karar mercii olduğunu ve Üst yönetiminin tüm komite kararlarına uyacağını,

 

IQM Belgelendirme olarak belgelendirmiş olduğumuz kuruluşlar da dahil olmak üzere hiç bir kuruluşa iç tetkik önermeyeceğini ve sağlamayacağını,

 

Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını 

 

taahhüt eder.

 
  
 
                                                                                                                                                                                           RÜSTEM KILIÇ
                                                                                                                                                                                             Genel Müdür


                                                                                                                                                                                                                                

              DD.04 REV 00 YAY TAR. 07.04.2016