X
 

Kalite Politikamız

 

Müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, hızlı, dürüst, etiklere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi ve rakipleri arasında kalıcı değerleri sayesinde fark yaratmayı ilke edinmiştir.
Tutarlı ve kalıcı müşteri memnuniyetinin hedeflediğimiz düzeylerde ve daha üstünde karşılanabilmesi adına, uygun maliyetlerle, kuruluşlara katma değer sağlayan denetimler yapılması,
Tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, belgelendirme talep eden kuruluş ile atanan denetçi(ler) arasında herhangi bir bağ olmaması,

Belgelendirme, eğitim ve denetim faaliyetlerimiz ile ilgisi olan tüm personelimizin etiklerimize uygun, kalifiye, gelişime açık ve özgüvenli adaylar arasından seçmek ve gerek sektörel gerekse kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere sürekli eğitimlere tabi tutulması,

Denetim faaliyetlerimizi gerçekleştirecek olan denetçilerimizin ve teknik uzmanlarımızın atamalarını yaparken ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006, ISO 19011 standartlarının öngördüğü eğitim, deneyim ve yeterlilik seviyelerinde seçilmesi,

Kuruluşumuz etik ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla, bulunduğumuz sektörde yer alan değişim ve gelişmeleri takip ederek, mevcut faaliyetlerimizin iyileştirilmesi,

Belgelendirme hizmeti sunduğumuz standartlar kapsamında ilgili kurumlar tarafından yayınlanan yasal ve mevzuat şartlarının takip edilerek güncel bilgilerle denetleme faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi politikamızdır.

 
 
 
 RÜSTEM KILIÇ 
IQM /International Quality Management
Genel Müdür                                                                                                                                                                                                                                                     
                   DD.01  REV 00 YAY TAR. 07.04.2016