X
 

Kurumsal

IQM Belgelendirme, merkezi İstanbul’da olup Türkiye’nin diğer illerinde de çeşitli sektörlerdeki müşterilerine, yönetim sistemleri konusunda, belgelendirme hizmeti sunmaktadır

IQM Belgelendirme,  Sektörde uzman ve deneyimli ekibi ile, hizmetlerini sürdürmektedir.

IQM Belgelendirme, hizmetlerini yasaların gerektirdiği standartlar çerçevesinde; günün gereklerine ve müşterinin şartlarına uygun, gerçekçi yöntemlerle sunmaktadır.

IQM Belgelendirme, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi standartları konusunda Turk Akreditasyon Kurumundan akredite olmuştur.. 

IQM Belgelendirme, personelinin en güncel bilgi ile donatılmış olmasını sağlamak amacı ile sürekli eğitim almasına imkan tanımayı ilke edinmiştir

Şirketinizin dünya pazarlarında daha etkin bir şekilde yer alabilmesi ve rekabet ortamında adını daha güçlü duyurabilmesi, hizmet kalitesini arttırabilmesine bağlıdır.

Biz de, sürekli öğrenen, gelişirken büyüyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamayı, kalitelerini yükseltip hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaç edindik.

IQM Belgelendirmenin çalıştığı coğrafi alanlar, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC sınırları

RÜSTEM KILIÇ 
IQM /International Quality Management
Genel Müdür