X
 

GOST-R ve UKR-SEPRO Belgesi

GOST-R ve UKR-SEPRO

Rusya’nın lokomotifi olduğu, Avrasya Gümrük Birliği ve Avrasya Ekonomik İşbirliği’nin kuruluş sebepleri, Avrasya bölgesindeki ülkeler arasında öncelikli olarak ekonomik, ardından siyasi ve toplumsal öğeleri de içeren bir değerler topluluğu oluşturmaktır. Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi mal ve hizmet ticaretinin serbest dolaşımını genel kurallar çerçevesinde sağlamak öncelikli hedeflerden olmuştur.
Bu doğrultuda Rusya, Beyaz Rusya veya Kazakistan’ a ihracat yapmak isteyen üreticilerimiz sorun yaşamamak için yeni düzenlemeler ile ilgili bilgi sahibi olmalıdırlar.

GOST R

GOST-R Uygunluk Sertifikası Rusya’ya ihraç edilen malların ve üretim hatlarının Rusya Güvenlik Standartlarına uygun olduğunu onaylamaktadır. İhracatçının talebine bağlı olarak GOST R sertifikası
• Tek bir sevkiyat için ve
• Seri üretim için, geçerlilik süresi 1 ila 3 yıl olabilmektedir.

Ürüne bağlı olarak GOST R sertifikası önceden yangın emniyeti onayı veya GOST Hijyen Sertifikası gerektirebilir.

İki tür Uygunluk Sertifikası mevcuttur;
• Zorunlu Uygunluk Sertifikası – üretimle ilgili olup zorunlu onaya tabidir;
• Gönüllü Uygunluk Sertifikası – üretimle ilgili olup gönüllü onaya tabidir.

UKR-SEPRO

UKR-SEPRO bir Ukrayna kalite sistemi onayıdır. Ukrayna’da ticaret yapmak isteyen yabancı şirketler de Ukrayna şirketleri de UKR-SEPRO’ya sahip olmalıdır.

İki tür UKR-SEPRO Sertifikası mevcuttur: gönüllü ve zorunlu. Belli bir ürünle ilgili olarak uygunluk sertifikasının zorunlu veya opsiyonel olmasını düzenleyen bir karar mevcuttur. Bu karar temelinde ürünün onaya tabi olması halinde bu onay zorunlu olarak alınmalıdır. Uygunluk sertifikasının tanzimine, ürün üzerinde akredite laboratuarlar tarafından gerçekleştirilecek bir testin raporu temel teşkil etmektedir.

Ürünün Ukrayna’da zorunlu onaya tabi olmaması durumunda (gönüllü olarak, rekabet gücünü artırmak amacıyla) gönüllü bir sertifika düzenlenebilir. Uygunluk sertifikasının bir diğer özelliği de bunların tanzimi için ürün testlerinin gerçekleştirilmesinin her zaman gerekli olmamasıdır. Bu durum ürün onayı planlarıyla düzenlenmektedir.Temel olarak neredeyse bütün tüketim malları zorunlu onaya tabidir. Buna her tür bakkaliye, çocuk ürünü, parfüm ve kozmetik, sofra takımı ve zücaciye, ambalaj malzemesi, ev cihazları ve sınai ekipmanlar vb. dahildir.UKR-SEPRO sertifikaları tek bir teslimat veya 1, 2 ya da 5 yıl için alınabilir.

Gümrük Birliği Onayı

Gümrük Birliği Uygunluk Sertifikası (CU Sertifikası) üretimlerin kalitesinin Gümrük Birliği bölgesi dahilindeki onaylanmış yönetmeliklere uygunluğunu teyit eden resmi bir belgedir.
CU Sertifikası malların Rusya, Beyaz Rusya veya Kazakistan’dan herhangi birine ihracında kullanılabilir. Sertifika ayrıca her bir ülkenin topraklarında da geçerlidir.

Tipik olarak Gümrük Birliği sertifikası, parti bazlı veya seri üretim için düzenlenebilmektedir. Sertifikanın bir yıldan uzun süre için düzenlenmesi durumunda yılda birden az olmamak üzere denetimler gerçekleştirilmektedir. CU Sertifikası en çok 5 yıllık olabilmektedir. Gümrük Birliği uygunluk sertifikası Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan’ın pazarlarına aynı anda girebilmenin en kolay yoludur.

Uygunluk Deklarasyonu

Gümrük Birliği Uygunluk Deklarasyonu, Uygunluk Sertifikasıyla aynı yasal etkiye sahiptir. Deklarasyonun alıcısı sadece bir Rus tüzel kişisi olabilmektedir. Deklarasyonda adı geçen Rus şirketler Rusya Federasyonu dahilinde ürünlerin kalitesinden sorumlu olmalıdır ve ürünün kalitesiyle ilgili talepleri, şikayetleri ve başvuruları kabul etmek mecburiyetindedirler.

Gümrük Birliği teknik yönetmeliklerine göre bir uygunluk beyanında Gümrük Birliği bölgesinde tescilli örgütün ürünün piyasaya sürülmesinden sonra ürünün sorumluluğunu alacağı belirtilmektedir. Gümrük Birliği dahilinde tanzim edilmiş her bir uygunluk beyanı onay kurumu dahilinde tescil edilmelidir. CU Beyanı en çok 5 yıllık bir süre için tanzim edilmektedir.

Yangın Sertifikası

Bu sertifika ürünlerin Rus yangın emniyeti standartlarına uygun olduğunu teyit etmekte olup bazı durumlarda GOST-R alınabilmesi için zorunludur.Bazı ürün grupları zorunlu yangın emniyeti onayına tabidir, örneğin ;

• Halı, duvar kağıdı, yer kaplaması, kapı vb. yanıcı inşaat malzemeleri;
• Yangın önleme ve veri aktarma kabloları sinyalizasyonu;
• Malzemeler ve ısıya dayanıklı kaplama, yangın önleme kapıları;
• Yangın söndürücüler;
• 220 V’luk elektrik akımı kabloları;
• LPG veya CNG’yle çalışan ev aletleri;
• Gaz brülörlerinin, ısı üreteçlerinin ve benzerlerinin yanmasıyla ilgili sınai ürünler.

GOST Hijyen Sertifikası

GOST Hijyen Sertifikası ürünün insan sağlığına uygun olduğunu teyit eder. Bu belge Sağlık ve Sosyal Gelişim Bakanlığı tarafından, Gümrük Birliği (Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan – bu birliğin bölgesinin tamamında geçerlidir) sıhhi yönetmelikleri ve hijyen standartlarına uygun ürünlerin üretimi veya ithali için düzenlenmektedir.

Aşağıda, GOST Hijyen Sertifikası gerektiren ürünlerin bir listesi mevcuttur ;

• Maden suyu, şişelenmiş içme suyu, meşrubat, alkollü içecekler – düşük alkollü ve tonik içecekler dahil;
• Bebek maması, hamile ve emziren kadın gıdası, diyet ürünleri, sporcu besinleri, biyolojik olarak aktif gıda katkıları, organik ürünler ve takviyeler de dahil olmak üzere özel gıdalar;
• Gıda katkı maddeleri kompleksleri (bitki özleri, aromalar vb.);
• Genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılarak üretilmiş ürünler;
• Kozmetik, oral hijyen ürünleri;
• Ev temizlik ürünleri;
• Dezenfektanlar, fare imha kaynakları;
• Potansiyel olarak tehlikeli kimyasal ve biyolojik ajanlar;
• İçme suyu şebekesinde kullanıma yönelik suyun ıslahı amaçlı malzemeler, ekipmanlar, cihazlar ve diğer teknik ürünler;
• Gıdalarla temasa yönelik ürünler (çatal-bıçak, sofra takımları, üretim ekipmanları hariç);
• Çocuklar ve yetişkinler için kişisel temizlik ürünleri, çocuk giyecekleri ve besleme-bakımda kullanılan ürünler.

Tıbbi Cihaz Bakanlık Onayı Sertifikası

Rusya Federasyonunda tanı ve tedavi amaçlı bütün tıbbi cihazlar Sağlık ve Sosyal Gelişim Gözetim Federal Hizmetinin merkezi departmanında (Roszdravnadzor) tescil edilmiş olmalıdır ve bu işlemin sonucunda bir tescil sertifikası tanzim edilmektedir.
Rusya’da tıbbi cihazlar Avrupa’dakine çok benzer şekilde sınıflandırılmaktadır: sınıf 1 (düşük risk), sınıf 2a (orta risk), sınıf 2b (artmış risk), sınıf 3 (yüksek risk).

Rusya Federasyonu bölgesinde tıbbi uygulamalar için tasarlanan ve tek tek ya da birbirleriyle kombinasyon halinde cihazları, aletleri, gereçleri, aparatları, kitleri, kompleksleri, yazılım içeren sistemleri, ekipmanları, aksesuarları, sargı bezlerini ve dikişleri, dental malzemeleri, reajan setlerini, referans malzemelerini ve standart numuneleri, kalibratörleri, analizör sarf malzemelerini, polimerik, lastik veya başka malzeme ürünlerini ve tıbbi amaçlarla uygulanan yazılımları içeren bütün tıbbi ürünler için tescil zorunludur. Tescilin geçerliliği tıbbi cihaz türüne bağlıdır ve 5 ila 10 yıllık veya süresiz olabilmektedir