X
 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Yenilenen “ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği sistemi” yasal olarak daha güçlü hale gelmiştir. Günümüz şartlarına uygun hale getirilen bu sistem işletmeleri koruyan bir sistemdir. İşletmenizde çalışan personelin sağlığını korumak, güvenliğini sağlamak ve güvenli bir çalışma ortamı ortaya çıkartmak için önemli bir sistemdir.
 
Bu standart, yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, tüm çalışanlara sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının en az düzeye indirilmesi, tehlikelerin tanımlanarak risklerin belirlenmesi, proaktif önlemler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyonel yapının güçlendirilmesi amacı ile ISO tarafından yüksek seviyeli yapıda hazırlanan, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları gözetmeksizin oluşturulan ve uluslararası platformda geçerliliği olan bir standarttır.

Yeni standartta temel değişiklik, yönetim kademesinin süreçleri sahiplenmesi ve liderlik yapması yönünde kurgulanmış. ISO 45001’de tedarikçiler ile alt işverenlerin de iş sağlığı ve güvenliği şartları detaylı olarak ele alınmış. OHSAS 18001 tehlike odaklı yapılandırılmışken, ISO 45001 risklerin tespit edilmesi ve yönetilmesi odak noktası olmuş. ISO 45001’de risk, çalışan, işyeri gibi tanımlarda köklü değişiklikler yapılırken; takip, ölçüm, etki, iş güvenliği süreç ve performansı gibi yeni tanımlar eklenmiş.

Standart, birçok iş sağlığı konusunu da organizasyonların gündeminde ön sıralara taşıyacak. Uzun dönem toz, gürültü ve titreşime maruz kalma, çalışanların sağlığını tehdit eden ve meslek hastalığı sonucu kayıplara neden olan konuların en başında geliyor. ISO 45001’in getireceği farkındalık ile gürültüye bağlı işitme kaybı, mesleki solunum sistemi hastalıkları, vibrasyona bağlı kas, kemik ve eklem rahatsızlıkları meydana getiren süreçler incelenerek, sürekli takip yöntemleri ve iyileştirmelerle sağlıklı çalışma alanları oluşturulmasına katkıda bulunulacak.

ISO 45001:2018;
 
-Yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılmasını,
-Güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının sağlanması yolu ile kurum kültürünün oluşturulmasını   ve aidiyet duygusunun geliştirilmesini,
-Yaralanma, sakatlık ve özellikle meslek hastalıklarının önlenmesini,
-İş gücü kaybının önlenmesini
-Olumlu imaj oluşturulmasını ve marka değerinin arttırılmasını,
-Toplum sağlığının tesis edilmesinde proaktif önlemler ile etkin şekilde rol alınmasını sağlamaktadır.

IQM  Belgelendirme, ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında, alanında uzman denetçi kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.