X
 

ISO 20000-1:2018

İş hayatımızda ve gündelik yaşantımızda bilgi teknolojileri büyük yer tutmaktadır. Sosyal, ticari ve bilimsel medyada adeta olmaz ise olmaz şartlardandır. Bilgi teknolojileri denildiğinde, internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis hizmetlerinden yazılım hizmetlerine kadar bir bilgi işlem biriminin sunabileceği tüm faaliyetleri kapsar. Bunca geniş kullanılan ve gittikçe yaygınlaşan ve de gelişen bir teknoloji mutlaka sürdürülebilir, yönetilebilir ve kontrol edilebilir olmalıdır.

Bu standardın amacıda bilgi teknolojileri hizmeti sunan kuruluşların veya birimlerin iç/dış müşterilerinin beklentilerini karşılama yeteneklerini ve performanslarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmektir. Süreç tabanlı bir standart olup kalite veya bilgi güvenliği gibi standartlarla da entegre edilebilir.

Neden ISO IEC 20000-1 belgelendirmesine gerek vardır?

• Sürdürülebilir, yeterli kabiliyette ve uygun performansta (başarım oranında) hizmet sunulabilirliğini göstermek ihtiyacı olduğunda bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülen denetim faaliyetine başvurulmalıdır. Bosscert yetkin ve deneyimli denetçi kadrosu ile bu hizmeti sunmaktadır.
• Son zamanlarda bilgi teknolojisi hizmet alımlarında hizmet sunmaya talip olan kuruluş veya birimlerden bu standarda uygun olarak çalışıldığının gösterilebilmesi için bağımsız belgelendirme aranmaktadır.

Hangi kuruluşlar ISO IEC 20000-1 belgesi alabilirler?

• Bilgi teknolojisi hizmeti sunan (yazılım, donanım, internet, altyapı, teknik servis, veri tabanı, arşivleme, yedekleme vb) tüm bağımsız veya bir kuruluşun bünyesinde bulunan birimler bu standartta belgelendirme için başvurabilirler.