X
 

Helal Temizlik Ürünleri

Helal Temizlik Ürünleri ve Dezenfektanlar ( TSE K 550)
 
4 Kurallar
4.1 Genel Kurallar
 
Helal Temizlik Ürünleri ve Dezenfektanlar;
 
a) İnsana ait olan ve bunlardan türetilmiş herhangi bir bileşeni bünyesinde bulundurmamalıdır.
b) Helal olmayan hayvanlara ait olan ve bunlardan türetilmiş herhangi bir bileşeni bünyesinde bulundurmamalıdır.
c) Necis olarak kabul edilen maddeleri içermemelidir.
d) Necisler le kirlenmiş herhangi bir donanım kullanılarak hazırlanmamalı, işlenmemeli, üretilmemeli,
saklanmamalı ve taşınmamalıdır.
e) İçeriğinde helal olmayan canlılara (domuz vb.) ait genetik materyal bulunmamalıdır.
f) İnsan sağlığına zararlı olduğu bilimsel olarak ispatlanmış diğer canlılara ait genetik materyaller
içermemelidir.
g) Bilimsel deney yöntemleri ile insan sağlığına zarar verdiği ispatlanmış materyal ve nano materyaller
içermemelidir.
h) Ulusal mevzuatta izin verilen bileşenleri içermelidir. Helal olsalar bile, neslinin devamlılığı tehlike altında olan canlılardan, neslin devamlılığını tehdit edecek yollarla elde edilen maddeler içermemelidir.
Kuruluş yukarıdaki şartları sağladığını ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan yöntemlerle (analiz sonuçları, ürün güvenliği bilgi formu, literatür verileri vb.) desteklemeli ve kanıtlamalıdır.
 
4.2 Temizlik Ürünleri ve Dezenfektan Bileşenleri
4.2.1 İnsan Kökenli Bileşenler
 
Helal Temizlik Ürünleri ve Dezenfektanlarda insan kökenli bileşen kullanılmamalıdır.
 
4.2.2 Hayvan Kökenli Bileşenler
 
Helal hayvanların, helal kısımlarından elde edilen bileşenler kullanılabilir.
Not 1 - Helal hayvanların helal kısımları: Kan, idrar, dışkı ve üremeye ilişkin doku ve sıvıları dışında kalan; meme, tüy, kürk, tırnak, boynuz ve benzeri vücut dokuları ve ekleri ile bunlardan türetilen bileşenler.
 
4.2.3 Bitki Kökenli Bileşenler
 
Kaynağı itibariyle helal olan ve necisler ile karışmamış;
a) Bütün bitkiler ve bunlardan türetilen,
b) Kullanım amacı, kullanım yeri ve miktarı itibariyle insan sağlığına zararı olmayan bütün bitki kaynakları kullanılabilir.
 
4.2.4 Mikroorganizma Kökenli Bileşenler
 
Kaynağı itibariyle helal olan ve necisler ile karışmamış;
a) Bütün mikroorganizmalar ile bunlardan türetilen,
b) Kullanım amacı, kullanım yeri ve miktarı itibariyle insan sağlığına zararı olmayan
tüm kaynaklar kullanılabilir.
 
4.2.5 Toprak
 
Necisler ile karışmamış veya necislerden arındırılmış, kullanım amacı, kullanım yeri ve miktarı itibariyle insan sağlığına zararı olmayan tüm toprak, kum vb. kaynaklar kullanılabilir.
4.2.6 Su
 
Necisler ile karışmamış veya necislerden arındırılmış, kullanım amacı, kullanım yeri ve miktarı itibariyle insan sağlığına zararı olmayan tüm kaynak suyu, deniz suyu vb. su kaynakları kullanılabilir.
 
4.2.7 Gazlar
Kullanım amacı, kullanım yeri ve miktarı itibariyle insan sağlığına zararı olmayan tüm gazlar kullanılabilir.
 
4.2.8 Alkol
 
Temizlik ürünlerinde ve dezenfektanlarda insan sağlığına zararlı olmayan alkoller (mevzuatta kullanılmasına izin verilen), kullanım amacı, yeri ve miktarı dikkate alınarak kullanılabilir.
 
4.2.9 Sentetik Bileşenler
 
İslami kurallara uygun olan, insan sağlığına zararlı olmayan, necis olan maddelerle karışmamış ve/veya bulaşmamış sentetik maddeler kullanılabilir.
 
4.2.10 Bileşen Beyanı
 
Organik/doğal bileşen veya bitmiş ürüne ait beyanlar, belgelerle kanıtlanmalıdır.
 
5 Üretim
5.1 Üretim Yeri
 
Helal temizlik ürünleri ve dezenfektanların üretildiği mekanlar helal olmayan ürünlerin üretildiği alanlardan etkilenmeyecek şekilde, tamamen ayrılmış olmalıdır.
Üretim alanlarında Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi oluşturularak kuralları uygulanmalıdır.
 
5.2 Üretim Donanımı
 
Helal temizlik ürünleri ve dezenfektanların üretilmesi için kullanılan cihazlar, aletler, makinalar ve işlem
yardımcıları necis herhangi bir maddeden yapılmamalıdır veya bu maddeleri içermemelidir.
Helal olmayan kaynaklar veya necis maddelerle temas eden ekipmanlar İslami kurallarla çelişmeyecek şekilde temizlenmelidir.
 
6 Piyasaya arz
6.1 Ambalajlama
 
Temizlik ürünleri ve dezenfektanlar ulusal mevzuatlarda kullanılmasına müsaade edilen ve/veya ürünü
etkilemeyen, üründen etkilenmeyen ambalajlar içerisinde piyasaya arz edilir. Tüketici ambalajları daha büyük dış ambalajlara da konulabilir.
Ambalajlama ve etiketleme işlemi, ilgili mevzuatlara uygun olmalı ve İslami kuralları ihlal etmemeli, ürün etiketleri, İslam ahlakına uygunsuz (resim, şekil vb.) unsurlar içermemelidir.
 
6.2 İşaretleme
 
Her ambalaj üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır;
- Firmanın ticari unvanı, adresi, kısa adı, varsa tescilli markası,
- Parti, seri veya kod numarasından herhangi birisi,
- Üretim tarihi (ay ve yıl olarak),
- Tavsiye edilen raf ömrü ya da son kullanım tarihi (ay ve yıl olarak),
- Ürünün adı,
- Ürün bileşiminde yer alan maddelerin isimleri (ilgili mevzuata uygun),
- Nanomateryal içerip içermediği (içeriyorsa belirtilmelidir),
- Üretiminde kullanılan maddelerin oranları (ilgili mevzuata uygun),
- GDO içerip içermediği (isteğe bağlı),
- Net kütlesi (en az g veya kg olarak) veya net hacmi (en az ml veya L olarak),
Dış̧ ambalajlar üzerine malın adı, firmanın adı veya tescilli markası ve adresi standardın işareti ve numarası, ambalaj büyüklüğü ve adedi yazılmalıdır.
Bu bilgiler yabancı dil ve dillerde de yazılabilir. Bunların dışında yanıltıcı olmamak kaydıyla alıcıyı bilgilendirme amaçlı diğer yazı ve resimler de konulabilir.
 
7 Depolama, Taşıma Ve Pazarlama
7.1 Depolama ve Taşıma
 
Helal temizlik ürünleri ve dezenfektanlar depolama ve taşınması aşamalarında helal olarak sınıflandırılmalı ve her aşamada helal olmayan maddelerle karışması ve bulaşmasını engellemek için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Depolama ve taşıma koşulları temizlik ürünleri ve dezenfektanların ürün güvenliğini ve helal şartlarını
sürdürebilir olmalıdır.
 
7.2 Tanıtım ve Pazarlama
 
Temizlik ürünleri ve dezenfektanların, tanıtımından pazarlanmasına her aşamasında İslami kurallara
uyulmalıdır. Temizlik ürünleri ve dezenfektanların piyasaya arzı esnasında promosyon olarak verilen ürünler de İslami kurallara uygun olmalıdır.
 
8 Yasal Gereklilikler
 
Temizlik ürünleri ve dezenfektanları bu kriterde verilen kuralları sağlamak koşulu ile piyasaya arz edildiği ülkenin ilgili yasal düzenlemeleriyle uyumlu olmalıdır.