X
 

ISO 14001:2015 ÇYS Geçiş Eğitimi

 • ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ - GEÇİŞ EĞİTİMİ
Eğitim Kategorisi YÖNETİM SİSTEMLERİ
Alt kategori ISO 14001:2015 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ
Eğitim Adı ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ - GEÇİŞ EĞİTİMİ
Eğitim Amacı ISO 14001:2004 Ten ISO 14001:2015e geçişin nasıl yapılması gerektiği
Katılımcı Profili Bu eğitim ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi üzerine planlama, uygulama, bakım ve tetkik aşamalarında görev alan ilgililer için geliştirildi. Bu eğitimi alacak kişilerin ISO 14001:2004 ve Çevre Yönetim Sistemi temel prensipleri hakkında iyi derece bilgi seviyesinde olması gerekir.
Eğitim Yöntemi Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek vaka değerlendirmeleri, örnek uygulamaları
Eğitim Detay
 • •Giriş
 
 • •Yeni Revizyonun Temel Özellikleri
 
 • •İlgili Standartlar
 
 • •ISO 14001: 2015 Bölüm 4 - Kuruluşun İçeriği
 
 • •ISO 14001: 2015 Bölüm 5 - Liderlik
 
 • •ISO 14001: 2015 Bölüm 6 - Planlama
 
 • •ISO 14001: 2015 Bölüm 7 - Destek
 
 • •ISO 14001: 2015 Bölüm 8 - Operasyon
 
 • •ISO 14001: 2015 Bölüm 9 - Performans Değerlendirme
 
 • •ISO 14001: 2015 Bölüm 10 - İyileştirme
 
 • •ISO 14001: 2015 Yeni Kavramlar ve Terminoloji
 
 • •ISO 14001: 2015 Standardına Geçiş Planlaması
 
 • Kuruluş içeriği, liderlik, planlama ve destek ile ilgili olarak, Ek 2 (Annex SL) ‘deki yeni gereklilikleri açıklayabilmek,
 
 • •Özet
Eğitim Şehri İstanbul
Eğitim Süresi 1 gün
Eğitmen IQM


Eğitimci Özelliği: İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış, Baş denetçi olmak, Eğitim vermiş olmak