X
 

ISO/IEC 27001:2005

Konusu:

1. Bilgi Güvenliği 27001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
2. ISO 27001 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
3. Risk Değerlendirme
4. Sistem dokümantasyon şartları
5. Egzersiz ve pratik çalışmalar
6. Prosedür, Talimat, El Kitabı, Görev Tanımları vs. hazırlama
7. Doküman Kodlaması, yayınlanması ve onay işlemleri

Kimler Katılabilir?
•  Şirketlerinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
•  Danışmanlar
•  Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi: 2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği: İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak, Eğitim vermiş olmak