X
 

ISO 13485:2003

Konusu:

1. Medikal Cihazlar 13485 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
2. ISO 13485 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
3. Risk Değerlendirme
4. Sistem dokümantasyon şartları
5. Egzersiz ve pratik çalışmalar
6. Prosedür, Talimat, El Kitabı, Görev Tanımları vs. hazırlama
7. Doküman Kodlaması, yayınlanması ve onay işlemleri

Kimler Katılabilir?
•  Şirketlerinde ISO 13485 Medikal Cihazlar için yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
•  Danışmanlar
•  Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi: 2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği: İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak, Eğitim vermiş olmak