X
 

TL.01 Marka ve Logo Kullanım Talimatı

1.AMAÇ

IQM Belgelendirme tarafından yönetim sistemleri belgesi almaya hak kazanmış firmaların, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece
IQM Belgelendirme’ ye ait logo, marka ve belgeleri kullanmaları ile ilgili yöntemlerin açıklanmasıdır.

2. TANIMLAR


IQM Belgelendirme: IQM Uluslararası Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi
Kuruluş: IQM Belgelendirme tarafından yönetim sistemleri denetimi geçiren ve belge almaya hak kazanan firmalardır.
Logo: IQM Belgelendirme’ nin kendi ismini tanıtmak için kullandığı sembol.

Marka: IQM Belgelendirme’ nin belgelendirdiği firmaların belgelendirme statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Marka, logonun altına belgelendirme alanı ve ilgili standart numarası yazılarak oluşturulur

3.İLGİLİ DOKÜMANLAR
Türkak R.10.06
ISO/IEC 17021-1
ISO/IEC 27006:2015
R.10.06

4. UYGULAMA
IQM Belgelendirme tarafından belgelendirilen kuruluşlar belge sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat IQM Belgelendirme’ nin resmi web sitesi olan www.iqm.com.tr  adresinde güncel olarak bulundurulmaktadır.
Ayrıca, Belgelendirilen kuruluşların sistem belgesi dışında belgesi mevcutsa (ürün belgesi gibi) bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınmalıdırlar.
Kuruluşun belge almaya hak kazanmasının ardından IQM Belgelendirme markasını kullanmaya da hak kazanmıştır. IQM Belgelendirme markası, kuruluşa disket, CD içinde veya mail olarak sunulacaktır ve markalar www.iqm.com.tr adresinde güncel olarak yayınlanacaktır.
Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.
Kuruluş tek başına IQM Belgelendirme veya TURKAK logosunu kesinlikle kullanamaz.
IQM Belgelendirme Markası Genel Kullanım Şartları
 1. Marka belge geçerliliği devam ettiği sürelerde kullanılabilir.
 2. Belge kapsamı dışındaki faaliyetlerde markası kullanılamaz. Belge kapsamında herhangi bir değişiklik olduğunda bunu bütün reklam malzemelerinde düzeltilmelidir.
 3. IQM Belgelendirme tarafından belgesi askıya alınan, belge geçerlilik süresi dolan ve belgesi iptal edilen kuruluş IQM Belgelendirme markasını içeren muhtelif sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vs. kullanılmasını ve dağıtımını derhal durdurmalıdır. Belgesi iptal edilen firma, belgesini IQM Belgelendirme ’ e göndermelidir.
 4. IQM Belgelendirme markası laboratuvar testleri, kalibrasyon, deney ve gözetim raporları ve ürüne ait diğer belgelerin üzerine konulmamalı ayrıca ürün, proses veya hizmet belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
 5. Firma, belgesini IQM Belgelendirme’ nin veya belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek veya kamu güvenini kaybettirebilecek tarzda kullanmamalıdır.
 6. Belgelendirilen kuruluşun birden fazla şubesi varsa ve bu şubelerden bazıları belgelendirilmiş ise,
  IQM Belgelendirme Markası sadece belgelendirilen şubeler tarafından kullanılmalıdır. Bütün şubelerde ortak bir form kullanılıyorsa, ilgili dokümanda IQM Belgelendirme markası kullanılabilir fakat markanın hemen yanında hangi şubelerin belgelendirildiği açıkça yer almalıdır.
 7. IQM Belgelendirme markasını kullandırma hakkı sadece IQM Belgelendirme’ ye aittir.
 8. IQM Belgelendirme tarafından belgelendirilen firmalar, IQM Belgelendirme markasını, müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın kullanımını engelleyecek tedbirleri almalı ve bu hakkını devretmemelidir.
 9. IQM Belgelendirme markası IQM Belgelendirme’ nin herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmaz.
 10. IQM Belgelendirme markası ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün ve hizmet onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
 11. IQM Belgelendirme markasının kullanıldığı alan, markayı ayrıntıları ile gösterebilen farklı bir renkte olmalıdır.
 12. IQM Belgelendirme markasında herhangi bir tahrifat ve marka formatında değişiklik yapılmamalıdır.
 13. IQM Belgelendirme markaları orijinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir.
 14. Markalar, orijinal biçimlerini koruması, okunaklı kalması kaydı ile orantılı olacak şekilde büyütülebilir veya küçültülebilir. Ancak şekilleri hiç bir koşulda değiştirilemez.
 15. Kuruluş ürün ambalajı üzerinde aşağıdaki şartları karşılaması ve hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima etmeyecek net ifadeler ile markasını kullanabilir.
  • Kuruluş tanımı (örneğin, marka veya isim gibi),
  • Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan standart,
  • IQM Belgelendirme adı.
  • Örnek: Yönetim sistemi belgelendirmesinin bir ürün (hizmet dahil) veya prosesin belgelendirildiğini ima edecek şekilde kullanılamaz, Belgenin Yönetim Sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğin; “bu ürün Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001 standardına uygun olduğu belgelendirilmiş bir tesiste üretilmiştir.” şeklinde olabilir.
   IQM Belgelendirme Markası Kullanım Alanları
 16. Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında (Büyük Ölçekli Reklamlar, Posterler, TV reklamları, Promosyon Videolar, Broşürler, web site) veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin Yönetim Sistemine verildiği belirtilerek veya belirtmeksizin IQM Belgelendirme markası kullanılabilir.
 17. Belgelendirme kapsamı dahilin de olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tanıtım malzemeleri ve dokümanları üzerinde markası kullanılamaz
 18. IQM Belgelendirme markası belgelendirilen kuruluşun personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz.
 19. IQM Belgelendirme markası taşıtların üzerinde kullanılmaz.
 20. IQM Belgelendirme markası binaların veya firma bayraklarının üzerinde kullanılmaz.
 21. IQM Belgelendirme markası belgelendirilen kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
 22. Takvim/ Ajanda / Yılbaşı Kartı/Yazışmalar gibi promosyon ürünleri ve tanıtım yazılarında markası kullanılabilir.
  Logoların IQM Belgelendirme tarafından düzenlenen belgelerinin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımlarının veya beyanatlarının tespit edilmesi durumunda T.C. İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu madde IQM Belgelendirme ile sözleşme yapmamış tarafların IQM Belgelendirme marka ve logosunu kötüye kullanma durumları için de geçerlidir.
   

Akredite Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları, düzenleyeceği sertifikalarda TÜRKAK markasının yanında (solunda veya sağında veya üstünde veya altında) TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi’nin ürettiği TBDS Kare Koduna 20x20 mm ebatından az olmamak kaydıyla uygulanabilir.


 

Standartlara göre tanımlanmış IQM Belgelendirme Markaları aşağıdaki gibidir.

(sırasıyla; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 )

 

   
                               
 
 
 

 
                                         
 
 

 


       
 
REVİZYON BİLGİLERİ
Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması
    00  07.04.2016 İlk yayın
    01  24.04.2017 ISO 9001:2008,14001:2004 Logosu eklendi
    02  15.08.2017 Turkak Logosu eklendi.
    03  02.01.2018  27001 Logosu eklendi
  
Dok. No:TL.01 Yay. Tar. 07.04.2016 Rev.03 Rev. Tar. 02.01.2018